V svojem kratkem času delovanja smo organizirali in uspešno izvedli oz. soustvarili ogromno projektov.