Ureditev športnega igrišča na Ženiku

Mladi smo preuredili in očistili dotrajano igrišče na Ženiku. Najprej smo pokosili, iz asfaltne podlage odstranili travo, klopi premaknili za ograjo in jo odprli, ter popravili grbino na asfaltu.